Uz sākumu > Juridiskie pakalpojumi > Nodokļu tiesības

Nodokļu tiesības Kontaktinformācija

Mūsu nodokļu tiesību komanda palīdz klientiem gan iekšzemes, gan starptautiskos nodokļu tiesību jautājumos. Pateicoties dziļai izpratnei par Baltijas valstu nodokļu sistēmu un globālās nodokļu piemērošanas niansēm, mēs sniedzam konsultācijas komplicētos nodokļu plānošanas problēmjautājumos un citos nodokļu jautājumos. Papildus mūsu visaptverošām zināšanām par nodokļu jomu reglamentējošiem normatīviem aktiem un nolēmumiem, kas skar nodokļu jautājumus, mēs palīdzam mijiedarboties ar nodokļu iestādēm, kā arī esam veiksmīgi pārstāvējuši mūsu klientus nodokļu tiesvedībās. Mūsu galvenais mērķis ir nodrošināt precīzas un praktiskas juridiskas konsultācijas, kas aptver nodokļu aspektus darījumos.

Pieredze Nodokļu tiesību jomā

Mūsu nodokļu tiesību ekspertu komanda sniedz konsultācijas un risinājumus visos nodokļu tiesību jautājumos gan vietējā, gan pārrobežu līmenī, sākot ar nodokļu konsultācijām par atbilstošu nodokļu jomu reglamentējošo tiesību normu izpratni un beidzot ar pārstāvību iestādē un tiesā.

Nodokļu piemērošanas jautājumi var būtiski ietekmēt biznesa lēmumus un finanšu rezultātus, tāpēc mūsu prioritāte ir sniegt juridiski pamatotus un klienta interesēm atbilstošus ieteikumus. Nodokļu risku mazināšana ir mūsu otrā prioritāte. Mūsu pieredze nodokļu tiesībās, sekmē spēju efektīvi atrisināt nodokļu tiesību problēmjautājumus, nodrošinot, ka mūsu klienti izprot un atbilst nodokļu prasībām.

Mūsu piedāvātie pakalpojumi

Nodokļu tiesības

Baltijas reģions paver unikālu regulējumu un iespēju kopumu, kas galvenokārt saistīts ar nodokļu konkurenci starp valstīm. Mēs regulāri palīdzam gan pastāvošiem uzņēmumiem, gan topošajiem uzņēmumiem izprast un pielietot Baltijas nodokļu normatīvā regulējuma nianses. Mūsu kompetence aptver visus nodokļu tiesību aspektus no atbilstības nodrošināšanas līdz klientu pārstāvībai saziņā ar iestādēm.

Mūsu Komanda
Sintija Mikelsone
Sintija Miķelsone
Zvērināta advokāta palīgs

Citas jomas

Sazinies ar
widen

Nodokļu tiesību jautājumos