Uz sākumu > Jaunumi un notikumi > Veiksmīgi noslēgusies Klienta tiesvedība strīdā par zaudējumu piedziņu

Veiksmīgi noslēgusies Klienta tiesvedība strīdā par zaudējumu piedziņu
31 marts, 2023

Latvijas Republikas Senāts nolēmis atteikt ierosināt kasācijas tiesvedību, tādējādi atstājot negrozītu Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas spriedumu, ar ko tika apmierināta ZAB WIDEN Klienta prasība par nekustamajam īpašumam radīto zaudējumu piedziņu.

Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģija spriedumā ir atzinusi, ka zemākās tiesas spriedumā ietvertais pamatojums ir pareizs un pilnībā pietiekams, tādējādi pievienojoties zemākās instances tiesas sprieduma argumentācijai. Tiesa ir norādījusi, ka tam, vai bojājumi ir vai nav novērsti nav izšķirošas nozīmes, secīgi, arī tam, vai iesniegti bojājumu novēršanas pierādījumi, jo apstāklim, vai norādītais stāvoklis reāli ticis atjaunots, cietušajam veicot attiecīgus mantiskus ieguldījumus, nav izšķirošas nozīmes, un tas nevar būt par pamatu tiesību aizskārēja atbrīvošanai no civiltiesiskās atbildības jeb zaudējumu atlīdzināšanas pienākuma.

Ņemot vērā Latvijas Republikas Senāta lēmumu, 2023.gada sākumā stājās spēkā ZAB WIDEN Klientam labvēlīgs Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas spriedums. Turklāt parādnieks jau uzsācis labprātīgu sprieduma izpildi.

vadošie pārstāvji

Karlis Esenvalds
Kārlis Ešenvalds
Zvērināta advokāta palīgs

Citas

Lietas Arhīvs

WIDEN Latvija klients saņem iesaldētos līdzekļus

“Balto apkaklīšu” noziedzīgie nodarījumi
WIDEN Latvija klients ir noslēdzis izlīgumu ar bijušo kredītiestādi, saņemot...
Lasīt vairāk

Augstākais taisnīguma līmenis ir panākts apžēlošanas kārtībā

“Balto apkaklīšu” noziedzīgie nodarījumi
WIDEN Latvia klients tika saukts pie kriminālatbildības pēc Krimināllikuma 148. panta
Lasīt vairāk

Uzziniet vairāk par juridisko jomu Baltijā no mūsu jaunumu vēstules

Par WIDEN komandu

UZZINĀT VAIRĀK

Mēs esam WIDEN - pilna servisa advokātu birojs Baltijā, kas sniedz juridiskās konsultācijas, pievēršot uzmanību katra klienta individuālajai pieredzei. Tas nozīmē, ka mēs koncentrējamies uz klientu — sniedzam praktiskas konsultācijas un runājam ar jums biznesa valodā.

people in the office

Mums uzticas

decathlon
Ryanair
delfi
norstat
rietumu_banka
hanza
foxway