Uz sākumu > Jaunumi un notikumi > WIDEN Latvia sniedz atzinumu par būvizmaksu sadārdzinājuma kompensēšanu

WIDEN Latvija sniedz atzinumu par būvizmaksu sadārdzinājuma kompensēšanu
21 septembris, 2023

Krievijas Federācijas 2022. gada 24. februārī uzsāktā militārā agresija Ukrainā un starptautiskās sabiedrības reakcija uz minēto agresiju izraisīja strauju cenu kāpumu Latvijā un citur, tai skaitā strauji pieauga būvniecības izmaksas. Sadārdzinājums skāra ne tikai būvizstrādājumus, bet arī mehānismu izmaksas. Tāpat atsevišķās nozarēs strauji pieauga arī darbaspēka izmaksas.

Latvijas būvniecības nozarē noslēgtie līgumi vairumā gadījumu neparedzēja līgumisku regulējumu, kas attiektos uz būvizmaksu pārskatīšanas iespēju šādu apstākļu iestāšanās gadījumā.

Līdz pat šim brīdim ne visos būvniecības projektos, kas tiek realizēti publisko iepirkumu procedūru rezultātā atbilstoši Publisko iepirkumu likumam vai Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumam, līgumslēdzēji ir spējuši panākt savstarpēju vienošanos par sadārdzinājuma seku novēršanu vai tā kompensēšanas mehānismu.

Tādējādi WIDEN Latvija 2023. gada jūlijā ir sniedzis klientam atzinumu, izvērtējot apvienotā projektē un būvē līguma (ang. val. Design & Build contract) ietvaros būvniecības darbu veicēja pieprasītā sadārdzinājuma kompensēšanas pieļaujamību. Atzinumā zvērinātu advokātu birojs RER Lextal izvērtēja, vai konkrētajā lietā atbilstoši noslēgtā līguma un Publisko iepirkuma likuma nosacījumiem ir pieļaujams veikt grozījumus, kompensējot būvniecības darbu veicējam būvizmaksu sadārdzinājumu vairāk kā 1 miljona EUR apmērā, palielinot sākotnējo līgumcenu gandrīz par 15 %.

Tādējādi WIDEN Latvija 2023. gada jūlijā ir sniedzis klientam atzinumu, izvērtējot apvienotā projektē un būvē līguma (ang. val. Design & Build contract) ietvaros būvniecības darbu veicēja pieprasītā sadārdzinājuma kompensēšanas pieļaujamību. Atzinumā WIDEN Latvija izvērtēja, vai konkrētajā lietā atbilstoši noslēgtā līguma un Publisko iepirkuma likuma nosacījumiem ir pieļaujams veikt grozījumus, kompensējot būvniecības darbu veicējam būvizmaksu sadārdzinājumu vairāk kā 1 miljona EUR apmērā, palielinot sākotnējo līgumcenu gandrīz par 15 %.

vadošie pārstāvji

Janis Esenvalds
Jānis Ešenvalds
Vadošais partneris

Citas

Lietas Arhīvs

WIDEN Latvija klients saņem iesaldētos līdzekļus

“Balto apkaklīšu” noziedzīgie nodarījumi
WIDEN Latvija klients ir noslēdzis izlīgumu ar bijušo kredītiestādi, saņemot...
Lasīt vairāk

Augstākais taisnīguma līmenis ir panākts apžēlošanas kārtībā

“Balto apkaklīšu” noziedzīgie nodarījumi
WIDEN Latvia klients tika saukts pie kriminālatbildības pēc Krimināllikuma 148. panta
Lasīt vairāk

Uzziniet vairāk par juridisko jomu Baltijā no mūsu jaunumu vēstules

Par WIDEN komandu

UZZINĀT VAIRĀK

Mēs esam WIDEN - pilna servisa advokātu birojs Baltijā, kas sniedz juridiskās konsultācijas, pievēršot uzmanību katra klienta individuālajai pieredzei. Tas nozīmē, ka mēs koncentrējamies uz klientu — sniedzam praktiskas konsultācijas un runājam ar jums biznesa valodā.

Mums uzticas

decathlon
Ryanair
delfi
norstat
rietumu_banka
hanza
foxway