Avaleht > Balti ja rahvusvaheline koostöö

Balti ja rahvusvaheline koostöö

WIDEN – Baltimaade ülene advokaadibüroo

Widen on Baltikumi advokaadibüroo, mis nõustab kliente kõigis ärivaldkondades. Me ühendame enam kui 100 õigusnõustaja ja millel on kontorid kõigis Balti riikide pealinnades. Me keskendume oma praktikas kvaliteedile ja kliendikogemusele. 

Miks on Baltimaade perspektiiv oluline?

Paljud meie rahvusvahelised kliendid näevad Balti regiooni oma ärilisest vaatenurgast ühtse regioonina. Praktikas aga on Baltimaad – Eesti, Läti ja Leedu – kolm eraldiseisvat unikaalse kultuuri ja õigussüsteemiga iseseisvat riiki. See tähendab, et ühes Balti riigis toimiv õiguslik lahendus ei ole ülekantav kogu Baltikumi. Seega, kui klient soovib tegutseda kõikidel Baltikumi turgudel korraga, võib ta paralleelselt vajada igas kolmes erinevas jurisdiktsioonis erinevaid õiguslikke lahendusi. 

Baltimaade-ülene teenuse standard

Kui klient soovib laiendada oma äritegevust Baltikumis ja tegutseda korraga kogu Balti regioonis, siis on äri edukuseks tarvis, et igale õigusalasele küsimusele leitakse kõigis riikides kasutatavad lahendused. Sellisel juhul vajab klient õiguspartnerit nagu WIDEN, kes on võimeline ja kogenud andma nõu ja töötama välja vajadustele vastavaid lahendusi kõigis kolmes jurisdiktsioonis korraga.

WIDENi meeskonnal on aastatepikkune kogemus rahvusvaheliste klientide nõustamisel Balti turule sisenemisel, nende toetamisel igapäevastes juriidilistes küsimustes ning keerukate projektide elluviimisel, alates ühinemistest ja ülevõtmistest, regulatiivsetest analüüsidest kuni keerukate vaidluste lahendamise, konkurentsiõiguseni jne.

Kui vajate sellist õigusabiteenuse lähenemist, kus Balti riike käsitletakse ühtse regioonina, ja otsite Baltimaade-ülest partnerit, kes on võimeline paralleelselt korraga nõustama teda kõigis kolmes unikaalses jurisdiktsioonis – Eestis, Lätis ja Leedus – siis ootame teda meiega koostööd tegema!

WIDEN – laiem rahvusvaheline koostöö

Rahvusvahelised ühendused ja võrgustikud

Lisaks tegutsemisele Balti riikides oleme kogenud klientide toetamisel globaalselt erinevate õigussüsteemidega töötamisel koos muude riikide advokaatide ja maksunõustajatega. 

Teeme väga aktiivselt koostööd mitmete rahvusvaheliste võrgustike ja ühendustega. Need ülemaailmsed sidemed võimaldavad meil pakkuda koostöös teiste advokaadibüroodega klientidele usaldusväärset õigusabi erinevates jurisdiktsioonides, tagades, et piiriülesed õigusküsimused lahendatakse meelerahu toovalt ja ladusalt. Tänu sellisele globaalsele koostööle oleme kursis laiemalt globaalsete õigustrendidega ning pakume kõige ajakohasemaid ja tõhusamaid õiguslahendusi kõikvõimalikes küsimustes, milles meie kliendid võivad tuge vajada.

International Bar Association (IBA), Rahvusvaheline Advokaatide Assotsiatsioon

WIDEN on IBA aktiivne liige. Juba kümneid aastaid oleme võtnud osa kõigist IBA aastakonverentsidest ning peame seda enda rahvusvahelise tegevuse üheks olulisimaks tugisambaks. 1947. aastal asutatud IBA on organisatsioon, mis ühendab globaalselt advokaate, advokatuure ja õigusalaseid organisatsioone. Sellesse kuulub üle 80 000 rahvusvahelise õiguseksperdi enamikest maailma juhtivatest advokaadibüroodest, ligikaudu 190 advokatuuri ja õigualast organisatsiooni enam kui 170 riigist.

Meritas 

WIDEN on 1990. aastal asutatud advokaadibüroode ülemaailmse alliansi Meritas liige, kuhu kuuluvad klientidele õigusalast täisteenust osutavad juhtivad sõltumatud advokaadibürood. Allianss ühendab enam kui 8775 õiguseksperti, kes pakuvad klientidele üle kogu maailma tipptasemel õigusalaseid teadmisi, personaalset lähenemist ja kannab ajaproovile vastu pidanud kutseväärtuseid. Meritas kogub töö rahvusvahelisel suunamisel alati advokaadibüroodelt vastastikkust tagasisidet ja olles sellist protsessi rakendanud juba 30 aastat, tagab Meritas selliselt piiriüleses õigusabis nii kvaliteedi kui ka klientide heaolu.

Andersen Global

WIDEN on Andersen Globali koostööd tegev advokaadibüroo (collaborating firm). 2013. aastal asutatud Andersen Global on sõltumatute advokaadibüroode ühendus, mis toob kokku üle 14 000 professionaali ja on esindatud enam kui 170 riigis üle maailma. Andersen Globali liikmes- ja koostööd tegevad advokaadibürood hõlmavad tippnõustajaid, kellel on laialdased kogemused erinevates majandusharudes, mis võimaldab neil pakkuda klientidele terviklikke integreeritud lahendusi kogu maailmas.

TELFA 

WIDEN on TELFA liige. 1989. aastal asutatud Trans-European Law Firms Alliance (TELFA) ühendab liikmesbüroosid, mis teenindavad kliente kõikjal Euroopas. Võrgustik, millesse kuulub enam kui 1000 advokaati üle Euroopa ning omab koostöösuhteid alliansiga USLAW, on üks võimekaimaid piiriülest õigusabi koordineerivaid ühendusi maailmas.

GBL Alliance 

WIDENi Leedu tiim on GBL Alliance'i liige. Global Business Lawyers (GBL) Alliance on sõltumatute advokaadibüroode rahvusvaheline võrgustik, millesse kuulub enam kui 1000 advokaati 54 jurisdiktsioonist. Võrgustik koosneb valitud, erialaselt pädevatest ja rahvusvahelist kogemust omavatest sõltumatutest advokaadibüroodest.

International Fraud Group

WIDENi Eesti tiim kuulub 1997. aastal asutatud rahvusvahelisse võrgustikku IFG (International Fraud Group), mis koondab enam kui 40 bürood 53 riigis ja on aidanud keerukates õiguslikes olukordades sadade miljonite eurode väärtuses varasid tagasi saada. See globaalne võrgustik võimaldab juurdepääsu oskuslikele uurijatele, finantspettuse ekspertidele, küberekspertidele, valdkonna- ja kommunikatsioonispetsialistidele kõigis jurisdiktsioonides.

Unilaw 

WIDENi Eesti tiim on 1970. aastal asutatud Euroopas, Aasias ja kaugemalgi tegutseva rahvusvahelise sõltumatute advokaadibüroode võrgustiku Unilaw liige. Igast jurisdiktsioonist hoolikalt valitud mainekatest advokaadibüroodest koosnev liit pakub riigispetsiifilisi eriteadmisi peamiselt üle Euroopa õiguse ja Jaapani õiguse küsimustes, ühendades õiguseksperte enam kui 30 riigist.

AEA

WIDEN Läti on 2004. aastal asutatud ASSOCIATION OF EUROPEAN ATTORNEYS/ AEA INTERNATIONAL LAWYERS NETWORK liige.