Avaleht > Õigusteenused > Vaidluste lahendamine ja arbitraaž

Vaidluste lahendamine ja arbitraaž Kontakt

Meie vaidluste lahendamise advokaatide meeskonnal on laialdane kogemus klientide tõhusal ja edukal esindamisel erinevates vaidlustes. Meie eesmärk vaidlusadvokaatidena on edendada ja kaitsta oma klientide huve ning saavutada vaidlustes neile soodsaim võimalik lahendus. Meie sihiks on mõista klientide vajadusi ning ootusi, vältida pikki ja kulukaid kohtuvaidlusi ning võimaluse korral lahendada vaidlused enne, kui need üldse jõuavad kohtusse – otsides kompromisse, mis teenivad meie klientide parimaid huve.

Õigusnõu Vaidluste lahendamine ja arbitraaž

Meie vaidlusadvokaadid on pikaajalise kogemusega ning teinud tihedat koostööd paljudes erinevates ärisektorites tegutsevate klientidega, on meie meeskonnal põhjalikud juriidilised ja mitmekülgsed valdkonnapõhised teadmised. Meie teadmised kohtumenetlusest ja kogemus eri sektorite ärilisest dünaamikast võimaldavad meil ette näha probleeme ja pakkuda ennetavaid strateegilisi lahendusi vaidluste ennetamisel ja ka kui erimeelsused on vaidlusteks eskaleerunud.

Meie tugev esindatus Baltimaades ja aastatepikkune koostöö erinevate advokaadibüroodega üle kogu maailma tagavad meie klientide tõhusa esindamise olenemata sellest, kas tegu on kohaliku või piiriülese vaidlusega.

Meie teenused

Vaidluste lahendamine ja arbitraaž

Pakume õigusnõustamist ja esindust nii tsiviil-, haldus- ja kriminaalasjades kui ka vahekohtus.

Meie Inimesed
Kristina Illak
Kristina Illak
Jurist
Magnus Braun
Magnus Braun
Partner
Oliver Grauberg
Oliver Grauberg
Advokaat
Ullar Talviste
Üllar Talviste
Vandeadvokaat
Ave-Ly Kouts
Ave-Ly Kõuts
Vandeadvokaat
Kadi Saluste
Kadi Saluste
Vandeadvokaat
Ksenia Kravtsenkov
Ksenia Kravtšenko
Partner
Sandra Teras
Jurist

Teised valdkonnad

Võta ühendust
Advokaadibürooga WIDEN

Vaidluste lahendamise ja arbitraaži küsimustes