Pradinis > ­ ­­Privatumo politika

­ ­­Privatumo politika

Galioja nuo 2024-04-16

1. ŠIOS POLITIKOS TAIKYMO SRITIS

1.1. Ši privatumo politika (toliau –­ ­­Privatumo politika) taikoma visais atvejais, kai advokatų kontoros WIDEN (toliau – ­­­WIDEN ­­­­­­ ­arba­ ­mes) tvarko fizinių asmenų (toliau – ­Duomenų subjektas­ ­arba­ ­Jūs) asmens duomenis kaip duomenų valdytojai, teikdami teisines paslaugas, valdydami ir tvarkydami interneto svetainę widen.legal (toliau –Svetainė) arba kitaip sąveikaudami su Duomenų subjektais.

1.2. Esame įsipareigoję saugoti ir gerbti jūsų privatumą. Atidžiai susipažinkite su šia Privatumo politika, kurioje Jūs rasite informaciją apie tai, kokiomis taisyklėmis ir praktika besiremdami mes tvarkome Jūsų asmens duomenis.

1.3. Ši Privatumo politika taikoma nuo aukščiau nurodytos datos. WIDEN turi teisę vienašališkai atlikti Privatumo politikos pakeitimus. Tokiu atveju pakeista Privatumo politika skelbiama svetainėje.

2. DUOMENŲ VALDYTOJAI

2.1. WIDEN sudaro trys Baltijos šalių advokatų kontoros. Priklausomai nuo to, kuri advokatų kontora teikia Jums teisines paslaugas arba vykdo bet kurį kitą šioje Privatumo politikoje nurodytą tikslą, duomenų valdytojas yra atitinkama advokatų kontora, veikianti kaip atskiras ir individualus duomenų valdytojas, jei aiškiai nenurodyta kitaip, t. y.:

 • Advokaadibüroo WIDEN OÜ, įmonės kodas 10992652, buveinės adresas Harju maakond, Talinas, Kesklinna linnaosa, Rävala pst 4, 10143, su kuria bet kada galima susisiekti el. paštu estonia@widen.legal;
 • ZAB WIDEN SIA, įmonės kodas 40203322202, buveinės adresas Krisjana Valdemara g. 33 - 1, Ryga, LV-1010, su kuria bet kada galima susisiekti el. paštu latvia@widen.legal;
 • Advokatų profesinė bendrija WIDEN Legal, įmonės kodas 302585363, buveinės adresas Konstitucijos pr. 7, Vilnius, LT-09308, su kuria bet kada galima susisiekti el. paštu lithuania@widen.legal.

2.2. Siekiant išvengti abejonių – jei duomenys tvarkomi pagal sudarytą teisinių paslaugų teikimo sutartį ar kitais su ja susijusiais tikslais, tokiais atvejais duomenų valdytojas visada yra advokatų kontora, kuri Jums teikia arba teiks teisines paslaugas pagal minėtą sutartį.

3. KODĖL TVARKOME ASMENS DUOMENIS, KOKIUS DUOMENIS IR KOKIOMIS SĄLYGOMIS?

Kodėl naudojame Jūsų asmens duomenis?Kieno duomenis tvarkome?Kokius duomenis naudojame?Kokiu pagrindu mes galime naudoti Jūsų asmens duomenis (teisinis pagrindas)?Kiek laiko saugome Jūsų asmeninę informacijąKita svarbi informacija
Teisinių paslaugų teikimas
Kodėl naudojame Jūsų asmens duomenis?Kieno duomenis tvarkome?Kokius duomenis naudojame?Kokiu pagrindu mes galime naudoti Jūsų asmens duomenis (teisinis pagrindas)?Kiek laiko saugome Jūsų asmeninę informacijąKita svarbi informacija
Teisinių paslaugų (toliau –­ Paslaugos) asmenims, kurie yra WIDEN klientai (toliau –Klientai)teikimo tikslaisKlientas – fizinis asmuoVardas, pavardė, pagrindinė veiklos sritis, asmens kodas (jei jo nėra, gimimo data), adresas, adresas korespondencijai (jei skiriasi nuo pirmiau nurodyto), telefonas, el. paštas, parašas, banko sąskaitos numeris, Paslaugų sutarties pasirašymo data, mokėjimo informacija, komunikacija, bet kokie kiti asmens duomenys, kuriuos tvarkyti būtina siekiant įvykdyti Kliento pateiktą užduotį arba apsaugoti Kliento teisėtus interesus (pvz., asmens duomenys, kurie matyti iš įrodymų ar dokumentų, registro išrašų)Kliento duomenų tvarkymas yra būtinas mūsų ir Kliento sudarytai Paslaugų teikimo sutarčiai vykdyti     Paslaugų sutarties galiojimo laikotarpiu  Tai apima įrodymų rinkimą ir dokumentų analizę. Duomenys gali būti gaunami tiesiogiai arba iš viešų šaltinių, pavyzdžiui, registrų ar trečiųjų asmenų
Tam tikrais atvejais – sveikatos duomenys, narystė profesinėse sąjungose ir kiti specialių kategorijų duomenys, kai tai būtina tinkamam Paslaugų teikimuiPaslaugų sutartis ir aiškus Jūsų sutikimas
Kliento atstovaiKliento atstovo vardas, pavardė, telefonas, el. paštas, darbas ir pareigos, komunikacija, parašas, kita informacija, surinkta vykdant Paslaugų sutartįMūsų teisėtas interesas tinkamai vykdyti Paslaugų sutartį
Visi kiti asmenysVardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, adresas, bet kokie kiti asmens duomenys, kuriuos tvarkyti būtina, kad būtų galima įvykdyti Kliento pateiktą užduotį arba apsaugoti Kliento teisėtus interesus (pvz., asmens duomenys, kuriuos galima matyti iš įrodymų ar dokumentų, registro išrašų)§ 41(41) Estijos advokatūros įstatyme Advokaadibüroo WIDEN OÜ atveju; Latvijos Respublikos advokatūros įstatymo 48 straipsnis ZAB WIDEN SIA atveju; profesinių teisių ir pareigų visuma (BDAR 6 straipsnio 1 dalies e punktas) Advokatų profesinės bendrijos WIDEN Legal atveju
Tam tikrais atvejais – sveikatos duomenys, narystė profesinėse sąjungose ir kiti specialių kategorijų duomenys, kai tai būtina tinkamam Paslaugų teikimuiDuomenis būtina tvarkyti siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus ir teisiniu pagrindu, nurodytu aukščiau
Bendravimas su potencialiu klientu
Kodėl naudojame Jūsų asmens duomenis?Kieno duomenis tvarkome?Kokius duomenis naudojame?Kokiu pagrindu mes galime naudoti Jūsų asmens duomenis (teisinis pagrindas)?Kiek laiko saugome Jūsų asmeninę informacijąKita svarbi informacija
Bendravimo su potencialiu Klientu tikslaisPotencialus Klientas – fizinis asmuoBet kokie asmens savanoriškai pateikti duomenys, paprastai vardas ir pavardė, el. paštas, informacija apie užklausąPotencialaus Kliento prašymu imantis veiksmų prieš sudarant sutartį     1 metai po paskutinio pranešimo    
Potencialaus kliento atstovasKliento atstovo vardas, pavardė, telefonas, el. paštas, darbovietė ir pareigos, informacija apie užklausąTeisėti Kliento interesai (bendraisiais atvejais – Kliento interesų apsauga)  
Naujienlaiškiai ir pasiūlymai
Kodėl naudojame Jūsų asmens duomenis?Kieno duomenis tvarkome?Kokius duomenis naudojame?Kokiu pagrindu mes galime naudoti Jūsų asmens duomenis (teisinis pagrindas)?Kiek laiko saugome Jūsų asmeninę informacijąKita svarbi informacija
Naujienlaiškių, pasiūlymų ir bendros informacijos apie Paslaugas siuntimo tikslaisKlientas / Kliento atstovasKliento ir (arba) Kliento atstovo, jei taikoma, vardas ir pavardė, pagrindinė veiklos sritis, adresas, adresas korespondencijai (jei skiriasi nuo pirmiau nurodyto adreso), telefonas, el. paštas, darbas ir pareigosJei esate mūsų Klientas, Jūsų el. paštą naudojame remdamiesi savo teisėtu interesu, kad informuotume Jus apie bet kokią su Paslaugomis susijusią informaciją ar naujovesPaslaugų sutarties galiojimo laikotarpiu ir 1 metus po jos galiojimo pabaigosVisada turite galimybę atsisakyti gauti tokius duomenis (pvz., po kiekvienu el. laišku esantis prenumeratos atsisakymo mygtukas). Jei atsisakysite, informacijos nebesiųsime  
Klientas arba kitas sutikimą davęs asmuoJūsų sutikimas3 metai
Susitikimai ir renginiai  
Kodėl naudojame Jūsų asmens duomenis?Kieno duomenis tvarkome?Kokius duomenis naudojame?Kokiu pagrindu mes galime naudoti Jūsų asmens duomenis (teisinis pagrindas)?Kiek laiko saugome Jūsų asmeninę informacijąKita svarbi informacija
Susitikimų ir renginių organizavimo tikslais  Į renginius ar susitikimus kviečiami arba juose dalyvaujantys asmenysVardai, pavardės, el. paštai, telefono numeriai, darbovietės ir pareigos     Mūsų teisėtas interesas kviesti Jus į susitikimus ir renginius   1 metai po renginio ar susitikimo  
Apskaitos pareigos
Kodėl naudojame Jūsų asmens duomenis?Kieno duomenis tvarkome?Kokius duomenis naudojame?Kokiu pagrindu mes galime naudoti Jūsų asmens duomenis (teisinis pagrindas)?Kiek laiko saugome Jūsų asmeninę informacijąKita svarbi informacija
Atsiskaitymų ir kitų mokėjimų apdorojimo bei apskaitos taisyklių laikymosi tikslaisKlientaiKliento vardas, pavardė, mokėjimo duomenys  Būtinybė laikytis mums taikomų teisinių įsipareigojimų10 metų  
Susitarimai su tiekėjais ir partneriais
Kodėl naudojame Jūsų asmens duomenis?Kieno duomenis tvarkome?Kokius duomenis naudojame?Kokiu pagrindu mes galime naudoti Jūsų asmens duomenis (teisinis pagrindas)?Kiek laiko saugome Jūsų asmeninę informacijąKita svarbi informacija
Visų kitų, ne Paslaugų teikimo sutarčių sudarymo ir vykdymo tikslais  Rangovas – fizinis asmuoVardas, pavardė, asmens kodas (jei jo nėra, gimimo data), adresas, adresas korespondencijai (jei skiriasi nuo pirmiau nurodyto), telefonas, el. paštas, parašas, banko sąskaitos numeris, sutarties pasirašymo data, mokėjimo informacija, komunikacija, kita informacija, surinkta vykdant sutartįDuomenų tvarkymas yra būtinas mūsų ir Jūsų sudarytai sutarčiai įvykdyti.Sutarties galiojimo laikotarpiu  
Rangovo – juridinio asmens – atstovasRangovo atstovo vardas, pavardė, telefonas, el. paštas, darbas ir pareigos, komunikacija, parašas, kita informacija, surinkta vykdant sutartįMūsų teisėtas interesas tinkamai vykdyti sutartį
Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija prevention
Kodėl naudojame Jūsų asmens duomenis?Kieno duomenis tvarkome?Kokius duomenis naudojame?Kokiu pagrindu mes galime naudoti Jūsų asmens duomenis (teisinis pagrindas)?Kiek laiko saugome Jūsų asmeninę informacijąKita svarbi informacija
Teisinės pareigos įvertinti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo riziką įvykdymo tikslaisKlientas – fizinis asmuo, vadovai, akcininkai, galutiniai tikrieji savininkai, kiti nuosavybės struktūroje dalyvaujantys asmenysMes tvarkome Jūsų asmens duomenis (atsižvelgdami, pavyzdžiui, į Jūsų gyvenamąją vietą, veiklos sritį, į tai, ar esate asmuo, turintis nacionalinę kilmę; juridinio asmens, kuriam atstovaujate, atveju – į jo buvimo vietą, veiklos sritį, valdymo organų skaidrumą ir nuosavybės struktūrą) ir sandorio pobūdį. Paprastai tvarkome tokius asmens duomenis kaip vardas, pavardė, pilietybė, asmens kodas, paso duomenys, akcijų skaičius, pareigos bendrovėjeMums taikomi teisiniai įsipareigojimai 8 metaiTaikysime supaprastintas arba sustiprintas deramo patikrinimo priemones
Kandidatų atranka
Kodėl naudojame Jūsų asmens duomenis?Kieno duomenis tvarkome?Kokius duomenis naudojame?Kokiu pagrindu mes galime naudoti Jūsų asmens duomenis (teisinis pagrindas)?Kiek laiko saugome Jūsų asmeninę informacijąKita svarbi informacija
Kandidatų atrankos tikslaisKandidataiVardas, pavardė, pageidaujamos pareigos, darbo patirtis (darbovietė, pareigos, asmuo, kuris gali rekomenduoti), išsilavinimas, kiti CV, anketoje ar motyvaciniame laiške ir (arba) kitoje Jūsų pateiktoje informacijoje nurodyti duomenys, rekomendacijaJūsų sutikimas2 dienos po to, kai su atrinktu kandidatu pasirašoma paslaugų ar darbo sutartis  
Asmenys, teikiantys rekomendacijasVardas, pavardė, pareigos, įmonė, telefonas, el. paštas, rekomendacijaMūsų teisėtas interesas atrinkti tinkamiausią kandidatą2 dienos po to, kai su atrinktu kandidatu pasirašoma paslaugų ar darbo sutartis, arba 5 metai, jei kandidatas sutinka, kad jo duomenys būtų saugomi mūsų kandidatų duomenų bazėje
Kandidatų duomenų bazės valdymasKandidataiVardas, pavardė, pageidaujamos pareigos, darbo patirtis (darbovietė, pareigos, asmuo, kuris gali rekomenduoti), išsilavinimas, kiti CV, anketoje ar motyvaciniame laiške ir (arba) kitoje Jūsų pateiktoje informacijoje nurodyti duomenys, rekomendacijaJūsų sutikimas5 metai
Asmenys, teikiantys rekomendacijasVardas, pavardė, pareigos, įmonė, telefonas, el. paštas, rekomendacijaMūsų teisėtas interesas atrinkti tinkamiausią kandidatą5 metai
Konfidencialios informacijos apsauga ir veiklos tęstinumas
Kodėl naudojame Jūsų asmens duomenis?Kieno duomenis tvarkome?Kokius duomenis naudojame?Kokiu pagrindu mes galime naudoti Jūsų asmens duomenis (teisinis pagrindas)?Kiek laiko saugome Jūsų asmeninę informacijąKita svarbi informacija
Mūsų konfidencialios informacijos ir mūsų veiklos tęstinumo tikslaisMūsų darbuotojai, teisininkai ir asmenys, kurie siunčia arba gauna darbuotojų ar teisininkų laiškusVardas, pavardė, el. paštas, adresas, data, informacijos turinys elektroninėse darbo laikmenoseMūsų teisėtas interesas užtikrinti konfidencialumą ir nepertraukiamą veiklą    4 metai dėl konfidencialios informacijos apsaugos ir 3 mėnesiai dėl veiklos tęstinumoKartais galime peržiūrėti savo darbuotojų, teisininkų ir teisininkų padėjėjų susirašinėjimą su klientais ar rangovais
Mūsų interesų gynimas
Kodėl naudojame Jūsų asmens duomenis?Kieno duomenis tvarkome?Kokius duomenis naudojame?Kokiu pagrindu mes galime naudoti Jūsų asmens duomenis (teisinis pagrindas)?Kiek laiko saugome Jūsų asmeninę informacijąKita svarbi informacija
Mūsų teisių įgyvendinimo ar gynimo tikslaisVisi asmenys, kurių duomenis renkame šioje Privatumo politikoje nurodytais tikslaisBet kuri iš aukščiau šioje Privatumo politikoje išvardytų asmens duomenų kategorijų, nustatoma kiekvienu konkrečiu atveju atsižvelgiant į mums priklausančias teisesMūsų teisėtas interesas įgyvendinti ir ginti savo teises, jei manome, kad tai būtina  10 metų 

3.1. Jei prieš teikiant Paslaugas arba jų teikimo metu buvo nustatyta, kad kokius nors asmens duomenis įvesti yra privaloma, tuomet atitinkamų asmens duomenų pateikimas yra būtinas sutarčiai tarp mūsų ir Jūsų (arba Jūsų atstovaujamo Kliento) sudaryti arba tinkamam sudarytos sutarties vykdymui. Todėl tokiais atvejais asmens duomenų pateikimas yra privalomas, o jų nepateikus neįmanoma nei sudaryti minėtos sutarties, nei jos vykdyti. Jei asmens duomenų įvedimas nėra privalomas ir iš Jūsų nereikalaujama pateikti asmens duomenų jokiais kitais būdais, asmens duomenų pateikimas yra savanoriškas, o jų nepateikimas Jums nesukelia jokių tiesioginių neigiamų pasekmių.

4. ASMENS DUOMENŲ ATSKLEIDIMAS

4.1. Mes neperduodame jūsų asmens duomenų trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:

 1. asmenims, teikiantiems mums paslaugas, kai tai būtina Kliento užsakymui įvykdyti (pvz., el. pašto paslaugų teikėjui, serverio paslaugų teikėjui, vertimų biurui, ekspertams, bankroto administratoriams, buhalteriams ir kt.);
 2. asmenims, kuriems asmens duomenų perdavimas yra neatsiejamai būtinas Paslaugai teikti (pvz., teismams, valdžios institucijoms ir pan.);
 3. bet kuriai kitai WIDEN advokatų kontorai, jei jie nėra duomenų valdytojai (kaip nurodyta 2 skyriuje), o asmens duomenų perdavimas yra būtinas Paslaugoms teikti.

4.2. Visos duomenis tvarkyti įgaliotos trečiosios šalys, kurioms perduodame asmens duomenis, užtikrina asmens duomenų apsaugą, kaip reikalaujama asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

4.3. Be to, asmens duomenis siunčiame atitinkamai institucijai, kuriai reikalingi asmens duomenys, jei esame įpareigoti atskleisti tokius asmens duomenis arba jais dalytis, kad įvykdytume bet kokią teisinę ar reguliacinę prievolę arba iš įstatymo kylantį prašymą.

5. SVETAINĖS SLAPUKAI

5.1. Slapukai – tai failai su nedideliu kiekiu duomenų, kurie saugomi atitinkamame jūsų įrenginyje, kai lankotės Svetainėje.

5.2. Slapukai įsimena jūsų veiksmus ir preferencijas, taip leisdami mums (kaip Svetainės operatoriui ir valdytojui) suteikti geriausią lankymosi Svetainėje patirtį. Be slapukų ne visos Svetainės funkcijos gali būti pasiekiamos. Paprastai mūsų naudojami slapukai nerenka jokių asmens duomenų.

5.3. Apskritai slapukus naudojame tam, kad Jūsų naudojimasis Svetaine būtų kuo sklandesnis ir patogesnis ir kad būtų palaikomas Svetainės funkcionalumas. Konkrečiau, mūsų naudojami slapukai:

 1. Griežtai būtini slapukai. Šie slapukai yra būtini, kad būtų galima naudotis Svetaine. Be šių slapukų nebūtų galima naudotis Svetaine. Šie slapukai yra susiję su pagrindiniu Svetainės veikimu, pavyzdžiui, siekiant apsaugoti mus nuo neleistinų komandų iš kenkėjiškų svetainių. Šie slapukai saugomi 1 metus;
 2. Funkciniai slapukai. Tai slapukai, kurie leidžia Svetainei veikti taip, kaip numatyta. Pavyzdžiui, naudojame sesijos slapukus, kurie leidžia Svetainei įsiminti Jūsų pasirinkimus ir atpažinti Jus tarp sesijų. Sesijos slapukai saugomi 2 savaites;
 3. Analitiniai slapukai. Siekdami pagerinti naudojimosi Svetaine patirtį, įvertinti turinio veikimą ir ištaisyti technines problemas ar klaidas, naudojame analitinius slapukus, įskaitant trečiųjų šalių slapukus, pavyzdžiui, „Google Analytics“, „Facebook Pixel“. Šie slapukai renka tokią informaciją, kaip apsilankymų ar grįžimų į Svetainę skaičius, ir yra naudojami apibendrintiems duomenims generuoti. Tokie slapukai gali sekti Jūsų veiklą internete per internetinius identifikatorius. Priklausomai nuo slapuko tipo, jis gali būti saugomas kelias dienas, mėnesius arba metus.

5.4. Kalbant apie slapukus, turite šias teises:

 1. atsisakyti naudoti slapukus neduodami sutikimo arba jį atšaukdami;
 2. atsisakyti slapukų naudojimo pasirinkdami atitinkamus naršyklės nustatymus;
 3. ištrinti Jūsų įrenginyje jau išsaugotus slapukus.

5.5. Tačiau griežtai būtini slapukai bet kuriuo atveju naudojami remiantis mūsų teisėtu interesu ir be Jūsų sutikimo, nes be jų neįmanoma naudotis Svetaine. Naudojimasis Svetaine be kitų slapukų yra įmanomas, tačiau tokiu atveju gali būti apribotos visos Svetainės funkcijos.

6. JŪSŲ, KAIP DUOMENŲ SUBJEKTO, TEISĖS

6.1. Turite teisę susisiekti su mumis el. paštu international@widen.legal ir pasinaudoti duomenų subjekto teisėmis, susijusiomis su asmens duomenų tvarkymu. Tokios teisės apima:

 1. teisė prašyti prieigos prie asmens duomenų;
 2. teisė prašyti ištaisyti asmens duomenis;
 3. teisė prašyti ištrinti asmens duomenis;
 4. teisė prašyti apriboti asmens duomenų tvarkymą;
 5. teisė nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, kai duomenys tvarkomi teisėto intereso pagrindu arba kai tvarkyti duomenis būtina vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies e punktas);
 6. teisė prašyti perkelti asmens duomenis;
 7. teisę, kad su Jumis nebūtų priimami automatizuotu sprendimų priėmimu pagrįsti sprendimai, jei taikoma;
 8. teisė atšaukti sutikimą, jei asmens duomenys tvarkomi remiantis sutikimu;
 9. teisė pateikti skundą atitinkamai priežiūros institucijai (Estijos duomenų apsaugos inspekcijai – https://www.aki.ee/en; Latvijos Respublikos valstybinei duomenų inspekcijai – https://www.dvi.gov.lv/en; Lietuvos Respublikos valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai - https://vdai.lrv.lt/).