Avaleht > Õigusteenused > Energia ja taristu

Energia ja taristu Kontakt

Energia- ja taristusektor nõuab täpseid ja põhjalikke õiguslahendusi. Pakume kõikehõlmavat nõustamist taastuvenergia, traditsioonilise energiatootmise, transporditaristu või kommunaalteenuste vallas tegutsevatele klientidele.

Õigusnõu energia ja taristu sektoris

Meie advokaadid ei tunne mitte ainult piirkondlikke ja rahvusvahelisi regulatsioone, vaid oskavad ka ette näha sektorispetsiifilisi trende ja regulatiivseid muudatusi. Teadvustame energia- ja taristuprojektide keerukust, mis sageli hõlmavad ka piiriüleseid tehinguid ja koostööd. Meie praktiline vaatenurk projektidele toob kasu ka meie klientidele, sellega tagame mitte ainult tehingu õiguspärasuse, vaid ka tõhusa riskijuhtimise ja efektiivsed tulemused.

Kuna Läänemere piirkond muutub üha olulisemaks energia- ja taristuprojektide sõlmpunktiks tulenevalt taastuvale energiale ülemineku ja energiasõltumatuse vajaduse piirkondlikust eripärast, ei saa alahinnata kohalike teadmiste tähtsust ühendatuna globaalse vaatega. Meie eksperdid ei paku vaid pelgalt õigusnõustamist. Pakume strateegilist nõu, tuginedes oma teadmistele piirkonna dünaamikast ja ELi tasandi riikliku poliitika suundadest.

Meie teenused

Energia ja taristu

Meie meeskond on spetsialiseerunud projektide rahastamise-, ühinemiste ja omandamiste tehingutele, riigihangetele, regulatiivsete küsimuste lahendamisele ning vaidluste lahendamisele, mis antud sektoris tegutsemisega tihti õigusküsimustena tõstatuvad.

Meie Inimesed
Marge Männiko
Juhtivpartner
Karoli Unus
Karoli Unus
Advokaat

Teised valdkonnad

Võta ühendust
Advokaadibürooga WIDEN

Energia ja taristu