Pradinis > Teisinės paslaugos > Energetika ir infrastruktūra

Energetika ir infrastruktūra Susisiekite

Energetikos ir infrastruktūros sektoriui būtini tikslūs ir pagrįsti teisiniai sprendimai. Siūlome išsamias konsultacijas įvairiems šio sektoriaus klientams. Siūlome pagalbą įvairiais klausimas – ar tai būtų atsinaujinančioji energija, tradicinė energijos gamyba, transporto infrastruktūra, ar komunalinės paslaugos.

Kompetencijos sritis Energetika ir infrastruktūra

Padedame visais klausimais, aktualiais šiame sektoriuje veikiančioms įmonėms, susijusiais su projektų finansavimu, viešaisiais pirkimais, atitiktimi, įmonių susijungimais ir įsigijimais bei ginčų sprendimu.

Be to, jog puikiai išmanome regioninius ir tarptautinius teisės aktus, gebame numatyti konkretaus sektoriaus tendencijas ir reguliavimo pokyčius. Suprantame, kad energetikos ir infrastruktūros projektai būna sudėtingi ir dažnai apima tarptautinius sandorius ir bendradarbiavimą. Visuomet atsižvelgiame į įmonėms aktualius praktinius klausimus, užtikrindami ne tik teisinę atitiktį, bet ir veiksmingą rizikos valdymą bei sandorių efektyvumą.

Teisinės paslaugos

Energetika ir infrastruktūra

Kadangi Baltijos regionas dėl žaliosios pertvarkos ir regioninės energetinės nepriklausomybės specifikos tampa vis svarbesniu energetikos ir infrastruktūros projektų centru, negalima nuvertinti, kaip svarbu išmanyti ir vietinius, ir tarptautinius su šia sritimi susijusius teisės aktus. Gerai išmanydami regiono dinamiką ir ES lygmens viešosios politikos kryptis, siūlome strategines konsultacijas, klientams nurodančias palankiausias sąlygas veikti.

Mūsų Komanda
Jolanta-Stone
Jolanta Stonė
Partnerė
Tomas Janusauskis
Tomas Janušauskis
Vyresnysis teisininkas

Kiti sektoriai

Susisiekite
widen

Energetika ir infrastruktūra