Pradinis > Teisinės paslaugos > VIešoji teisė ir teisėkūra

Viešoji teisė ir teisėkūra Susisiekite

Esame sukaupę daug patirties visais klausimais, susijusiais su viešosios teisės aktais, leidimais ir administracinėmis procedūromis.

Kompetencijos sritis VIešoji teisė ir teisėkūra

Atstovaujame teisminiuose ginčuose ir konsultuojame įvairius suinteresuotuosius subjektus – nuo įmonių ir fizinių asmenų iki valstybinių ir vietos valdžios institucijų.

Dalyvaujame teisėkūros procesuose ir turime daug atstovavimo suinteresuotiesiems subjektams patirties. Be to, esame prisidėję prie daugybės mokslinių publikacijų, tyrinėjančių šią sritį.

Teisinės paslaugos

VIešoji teisė ir teisėkūra

Svarbiausias dalykas teikiant su viešąja teise susijusias paslaugas – konsultuoti glaustai, aiškiai ir laiku. Mūsų tikslas – suteikti klientams žinių ir pasiūlyti geriausiai jų interesus atitinkančią strategiją. Visada stengiamės laikytis iniciatyvaus požiūrio ir užtikrinti, kad mūsų klientai užbėgtų už akių visiems potencialiems reglamentavimo iššūkiams.

Kiti sektoriai

Susisiekite
widen

VIešoji teisė ir teisėkūra