Uz sākumu > Jaunumi un notikumi > Tiesībsargs pieņem WIDEN Latvia klientam labvēlīgu atzinumu

Tiesībsargs pieņem WIDEN Latvia klientam labvēlīgu atzinumu
18 marts, 2024 jaunumos

Saistīts ar

WIDEN Latvia vērsās ar iesniegumu pie Latvijas Republikas Tiesībsarga par pamattiesību aizskārumu, kas saistīti ar nodokļu nomaksu no ienākumiem, kas arestēti kriminālprocesa ietvaros. ZAB RER Lextal pārstāv klientu, pret kuru tika uzsākts kriminālprocess pamatojoties uz Krimināllikuma 195.panta trešo daļu (Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana), kura ietvaros tika piemērots mantas arests, arestējot vairākus miljonus eiro, kas tika iegūti, tirgojot NFT attēlus.

WIDEN Latvia klients bija deklarējis savu saimniecisko darbību, kā arī iesniedzis deklarāciju, līdz ar to iestājās pienākums veikt iedzīvotāju ienākuma nodokļa samaksu. Tā kā klienta naudas līdzekļi bija arestēti kriminālprocesā, tad klients nevarēja veikt nodokļu samaksu un Valsts ieņēmumu dienests uzsāka piedziņu, vienlaikus sākot aprēķināt nokavējuma naudu.

Tādējādi valsts no vienas puses apšaubīja klienta naudas līdzekļu izcelsmes likumību, savukārt no otras puses Valsts ieņēmumu dienests šos pašus līdzekļus uzskata par iegūtiem likumīgi un tādēļ pieprasa no tiem samaksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli.

Atzinumā tiesībsargs konstatē: “Vērtējot VID apstrīdēšanas lēmumā izklāstīto apstākļu analīzi, tiesībsargs secina, iesniedzēja gadījumā sabiedrības intereses ir vērtētas pārmēru vispārīgi un vienpusēji. VID nav vērtējis iesniedzēja netipisko situāciju, kad valsts kriminālprocesā ir apšaubījusi ienākumu tiesiskumu. No VID apstrīdēšanas lēmuma izriet, ka šis apstāklis ir atstāts bez pietiekamas vērības. Proti, nav vērtēts, kādas sekas kriminālprocesa ietvaros pieņemtie lēmumi attiecībā uz arestēto naudu radītu sabiedrībai un iesniedzējam nākotnē. VID apstrīdēšanas lēmumā ir vērtētas tūlītējās sabiedrības intereses un vispār nav vērtēts, kāds kaitējums tiktu nodarīts indivīdam attiecīgajos šaubu apstākļos.”

Tāpat Tiesībsargs konstatē, ka šī situācija aizskar WIDEN Latvia klienta tiesības uz īpašumu. Tiesībsargs savā atzinumā vērš uzmanību: “[..] šobrīd pastāvošā tiesiskā kārtība paredz, ka arestētie naudas līdzekļi, neskatoties uz veikto nodokļu maksājumu piedziņu, var tikt atzīti par noziedzīgi iegūtiem un konfiscējamiem valsts labā. Tādā gadījumā piedzītie naudas līdzekļi būs atgriežami nodokļu maksātājam. Lai arī nodokļu maksātājam ir tiesības lūgt atmaksāt piedzīto nodokļu maksājumu atmaksu, tomēr acīmredzams ir fakts, ka piespiedu piedziņas sekas ne vien nesamērīgi ierobežo īpašuma tiesības, bet arī ilgtermiņā rada netaisnīgu tiesisko vidi.”

Tiesībsargs uzskata: “Ja valsts apšauba ienākumu likumību, tad proporcionāli ir ievērojama piesardzība attiecībā uz nekavēto nodokļu maksājumu piespiedu piedziņu par attiecīgo ienākumu. Valstij ir jāievēro proporcionāla piesardzība attiecībā uz nodokļa maksāšanas piespiedu piedziņu, iekams nav novērstas vai apstiprinātas valsts izteiktās šaubas par ienākumu likumību. Pretēja valsts rīcība ir ne vien savstarpēji pretrunīga, bet arī rada nesamērīgu privātpersonas tiesību aizskārumu tiesiskās neskaidrības dēļ un pats galvenais – netaisnīguma sajūtu.”

Visbeidzot tiesībsargs iesaka:

  • • VID, ņemot vērā netipisko situāciju, viena mēneša laikā pārskatīt iesniedzēja situāciju attiecībā uz piedziņas turpināšanu;
  • • Saeimai līdz 2024. gada 1. oktobrim veikt grozījumus likumā “Par nodokļiem un nodevām”, kas novērstu iesniedzēja situācijai līdzīgu situāciju veidošanos nākotnē.

Tiesībsargs ir Saeimas ievēlēta amatpersona, kura rūpējas par to, lai Latvijā tiktu ievērotas cilvēktiesības un lai valsts pārvalde un pašvaldības ievērotu labas pārvaldības principu.

WIDEN Latvia jau vairāk nekā 10 gadus sniedz plaša spektra juridisko palīdzību, tostarp kriminālprocesā un procesā par noziedzīgi iegūtu mantu, kā arī jautājumos, kas saistīti ar pamattiesību aizskārumu. Juridisko palīdzību klientam sniedza WIDEN Latvia partneris zvērināts advokāts Armands Rasa un zvērināta advokāta palīdze Anete Bože.

vadošie pārstāvji

Armands Rasa
Armands Rasa
Partneris
Anete Boze
Anete Bože
Zvērināta advokāta palīgs

Citas

ziņas un notikumi Spied šeit

WIDEN juridiskā klīnika izstādē Latitude59 2024 Tallinā

Tehnoloģijas / Jaunuzņēmumi un uzņēmumi, kuri paplašinās / Privātais kapitāls un riska kapitāls / Finanšu regulējums un atbilstība / IT, IĪ un datu aizsardzības regulējums
nākotne
Latitude59
WIDEN piedalīsies un rīkos juridisko klīniku Latitude59. Mūsu komanda
Lasīt vairāk

Moraalne kahju liikluskindlustuses – märgiline Riigikohtu lahend

Atlīdzība par kaitējumu personiska aizskāruma dēļ
Olavi-Jüri Luik
Olavi-Jüri Luik kommenteeris IIZI blogis värsket Riigikohtu lahendit: 2021. aast...
Lasīt vairāk

Uzziniet vairāk par juridisko jomu Baltijā no mūsu jaunumu vēstules

Par WIDEN komandu

Uzzināt vairāk

Mēs esam WIDEN - pilna servisa advokātu birojs Baltijā, kas sniedz juridiskās konsultācijas, pievēršot uzmanību katra klienta individuālajai pieredzei. Tas nozīmē, ka mēs koncentrējamies uz klientu — sniedzam praktiskas konsultācijas un runājam ar jums biznesa valodā.

Widen consultation

Mums uzticas

decathlon
Ryanair
delfi
norstat
rietumu_banka
hanza
foxway