Kiek gali tęstis pedagogų streikas?
2 октября, 2023 о наших новостях

Опыт работы

2023 metų rugsėjo 29 d. prasidėjo Lietuvos Švietimo darbuotojų profesinės sąjungos organizuotas pedagogų streikas. Taigi verta prisiminti, kas yra tas streikas, kada ir kieno jis gali būti skelbiamas.

Streikas paprastai gali būti apibūdinamas kaip darbuotojų darbo nutraukimas. Visgi ne kiekvienas nepatenkintas darbdavio sprendimais darbuotojas bet kuriuo metu gali nutraukti darbą ir tikėtis, kad darbdavys tenkins jo reikalavimus. Tam, kad streikas būtų teisėtas, jis turi atitikti tam tikras sąlygas.

Visų pirma, streiką gali organizuoti tik darbuotojų atstovai, t. y. profesinės sąjungos ar jų organizacijos. Antra, jis gali būti skelbiamas tik siekiant išspręsti kolektyvinį darbo ginčą dėl interesų arba užtikrinti nagrinėjant tokį ginčą pasiekto sprendimo įvykdymą.

Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (toliau – Darbo kodeksas) numato ganėtinai ilgą procedūrą iki streiko paskelbimo momento (Darbo kodekso III skyrius). Pirmiausia, darbuotojų atstovai turi raštu išdėstyti darbdaviui savo keliamus reikalavimus.

Reikalavimai turi būti tiksliai apibrėžti ir motyvuoti. Tuomet darbdavys per 10 darbo dienų šaukia posėdį, kuriame dalyvauja abi šalys ir, šalims susitarus, gali būti pradėtos derybos dėl pareikštų reikalavimų. Jeigu šalys nesusitaria pradėti derybų arba vykusios derybos baigiasi nesėkmingai, t. y. nepavyksta pasiekti bendro susitarimo, profesinė sąjunga gali inicijuoti kolektyvinio ginčo dėl intereso nagrinėjimą.

Šis ginčas privaloma tvarka nagrinėjamas kolektyvinių ginčų dėl intereso komisijoje, sudarytoje iš vienodo skaičiaus darbuotojų ir darbdavio atstovų. Ginčo nagrinėjimas gali trukti 10 kalendorinių dienų arba šalių susitartą kitokį laiko tarpą.

Ginčui išspęsti gali būti pasitelkiamas tarpininkas arba, šalims susitarus, kreipiamasi į darbo arbitražą. Ir tik tuomet, kai kolektyvinio ginčo dėl intereso komisija yra nesudaroma arba sudaryta komisija ar tarpininkas priima sprendimą konstatuoti neišspręstą kolektyvinį ginčą, taip pat kai yra nevykdomas šalių pasiektas arba arbitražo priimtas sprendimas, profesinė sąjunga įgyja teisę skelbti streiką.

Streikas skelbiamas apie tai iš anksto įspėjus darbdavį prieš 5 darbo dienas, o įmonėse ar šakose, kurios teikia neatidėliotinas (gyvybines) paslaugas visuomenei – prieš 10 darbo dienų.

Taigi, nuo pirminių reikalavimų iškėlimo iki realaus streiko gali praeiti keli mėnesiai ar net metai.

Penktadienį prasidėjusio pedagogų streiko pradžia susijusi su dar sausio mėnesį Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pateiktais reikalavimais Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai. Kone pusmetį tarp šalių vykusios derybos pasibaigė pasirašius nesutarimų protokolą. Kolektyvinių darbo ginčų dėl intereso komisija konstatavo neišspręstą ginčą, o 2023 m. rugpjūčio 22 d. profesinė sąjunga priėmė sprendimą skelbti streiką.

Pasigirdus kalboms, kad streikas galbūt yra neteisėtas, reikėtų išsiaiškinti kas ir kada jį gali tokiu pripažinti. Darbo kodeksas numato, kad gavęs pranešimą apie organizuojamą streiką, darbdavys per penkias darbo dienas gali kreiptis į teismą dėl streiko pripažinimo neteisėtu. Teismas tokią bylą išnagrinėja per penkias darbo dienas. Neteisėtu streikas gali būti pripažintas, jeigu jo tikslai prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Darbo kodeksui, kitiems įstatymams. Streikas taip pat pripažįstamas neteisėtu, jeigu jis: 1) paskelbtas nesilaikant nustatytos tvarkos ir reikalavimų; 2) skelbiamas tais atvejais, kai įstatymai draudžia streikuoti; 3) skelbiamas dėl nustatyta tvarka neiškeltų reikalavimų, politinių ar kitų reikalavimų, nesusijusių su streikuojančių darbuotojų darbo ir su jais susijusiais interesais.

Taigi, neteisėtu streiką darbdavio reikalavimu gali pripažinti tik teismas. Šiuo atveju Švietimo, mokslo ir sporto ministerija per įstatymo nustatytą penkių darbo dienų terminą į teismą nesikreipė, todėl greičiausiai, pasitarusi su teisininkais, nerado pagrindo ginčyti Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos paskalbtą streiką.

Nors pedagogų streikas dar tik prasidėjo, daugeliui kyla klausimas kiek gi jis tęsis ir kada galima laukti į klases grįžtančių mokytojų. Čia svarbu pažymėti, kad Darbo kodeksas nenustato maksimalios streiko trukmės. Taigi, teoriškai jis gali tęstis neribotą laiką. Streikas pasibaigia darbdaviui ar jų organizacijai priėmus sprendimą tenkinti iškeltus reikalavimus, šalims susitarus nutraukti streiką arba profesinei sąjungai pripažinus, kad toliau tęsti streiką netikslinga.

Kada ir kokiu rezultatu realiai pasibaigs prasidėjęs pedagogų streikas dar per anksti spręsti, jo baigčiai lemiamą reikšmę turės ne teisiniai, o politiniai motyvai.

Основные члены команды

Akvile Bendoriene
Аквиле Стошкуте-Бендорене
Старший юрист

другие

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ

Abistatud enesetapu teenuse osutaja kaitsjad kaebasid süüdimõistva otsuse edasi

Защита и расследование преступлений, связанных с «белыми воротничками» / Медицинское право
Möödunud suvel esitas prokuratuur Paul Tammertile süüdistuse loata majandustegev...
Читать подробнее

How can legal design make privacy policies more effective?

IT, интеллектуальная собственность, защита данных
The problem with privacy policies Articles 13 and 14, along with other provision...
Читать подробнее

Следите за развитиями событий в правовой сфере в странах Балтии. Оставайтесь в курсе событий с помощью нашей новостной рассылки.

Kiek gali tęstis pedagogų streikas?