Avaleht > Õigusteenused > Pangandus, finants- ja kapitaliturud

Pangandus, finants- ja kapitaliturud Kontakt

WIDEN on hinnatud õigusnõustaja pangandus-, finants- ja kapitaliturgude sektoris. Pakume usaldusväärset nõustamist mitmesugustele klientidele, näiteks finantsasutustele, äriühingutele ja valitsusasutustele.

Õigusnõu Pangandus, finants- ja kapitaliturgude sektoris

Aitame klientidel kaasata vahendeid eri finantsinstrumentide, sealhulgas võlakirjade, vahefinantseerimislaenude ja vahetatavate väärtpaberite kaudu. WIDEN on toetanud projekte, mis on hõlmanud tarbijakrediidi ettevõtteid, tuule- ja päikeseenergiaparkide arendamist, kortermajade renoveerimist, ärikinnisvara arendamist, veevarustuse laiendamist, sademevee ja reovee kogumist, käitlusrajatisi ning muid taristuprojekte.

Aastatepikkusele kogemusele tuginedes aitab meie meeskond teid keerukate ja mitut jurisdiktsiooni hõlmavate finantseerimisprojektidega, haldab ja koordineerib tõhusalt kõiki finantsdokumente ning struktureerib ja koostab kohalikud tagatispaketid. Oleme kõigi meie jurisdiktsioonides kättesaadavate väärtpaberite liikide reguleerimise ja struktureerimise valdkonna eksperdid.

Meie teenused

Pangandus, finants- ja kapitaliturud

WIDENi meeskond esindab emitente, emissiooni tagajaid ja investoreid mitmesugustes väärtpaberitehingutes. Nõustame kliente kõigis avaliku ja erasektori finantseerimise valdkonna küsimustes ning tagame, et järgitakse kõiki väärtpaberi- ja investeerimisseaduste, börsieeskirjade ning äriühingu üldjuhtimise nõudeid.

Meie Inimesed
portrait image
Kristi Sild
Partner
Kaisa MariaKubpartb
Kaisa-Maria Kubpart
Advokaat
Ants Karuv
Ants Karu
Partner

Teised valdkonnad

Võta ühendust
Advokaadibürooga WIDEN

Pangandus, finants- ja kapitaliturgude küsimustes